Zasilanie stadionu na EURO 2012

- zakres: budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Pilczyce a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie podstawowe YHAKXS 1x240mm² długości 5’760 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Leśnica a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie rezerwowe YHAKXS 1x240mm² długości 36’000 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy złączami kablowymi SN- dodatkowe kabel YHAKXS 1x240mm²  długości 1’440 mb, budowa dwóch złącz kablowych SN


- termin i miejsce wykonania: Wrocław 2009-2011r.
- wartość inwestycji: 1’700’000,00 zł brutto

Przebudowa ulicy Strzegomskiej (budowa oświetlenia oraz budowa linii kablowych SN i nN)

- zakres: budowa linii kablowej SN wzdłuż ulicy Strzegomskiej kablem typu YHAKXS 1x240mm² 4`950m, budowa linii kablowej nN o długości całkowitej 5`050m, budowa 93 słupów oświetleniowych, budowa 3 złącz kablowych, budowa 1 szafki oświetleniowej.


- termin realizacji: 14.08.2009r. do 30.04.2011 r.
- wartość inwestycji: 1 078 500,00zł

Przebudowa ulicy Czekoladowej

zakres: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Czekoladowej we Wrocławiu – na odcinku od ul. Połabian do granicy miasta

- termin i miejsce wykonania: 05.10.2006r. do 31.05.2007r.,  Wrocław ul. Czekoladowa
- wartość inwestycji: 925`909,91 zł brutto

(*) pola wymagane