29 - 10 - 2014

Ramiszów – budowa oświetlenia drogowego.

W dniach od 12-27.11.2014r. w miejscowości Ramiszów, zostaną przeprowadzone prace związane z budową oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Osiedlowej 134-146, Przylesie 128-130.

W związku z pracą ciężkiego sprzętu prosimy mieszkańców o przesadzenie / usunięcie roślin ozdobnych z trasy linii kablowej, które znajdują się w pasie drogowym.

Osoba odpowiedzialna za prace: Szwarc Przemysław 728-822-713, wykonawcy@jamp.kn.pl.

 

Z góry przepraszamy za utrudnienia związane z robotami budowlanymi.

Projekt przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej

Wykonaliśmy projekt przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. hali magazynowej na dz. nr 281/10 w m. Bielany Wrocławskiej, gm. Kobierzyce - przyłącze AMAZONA

Zasilanie stadionu na EURO 2012

- zakres: budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Pilczyce a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie podstawowe YHAKXS 1x240mm² długości 5’760 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Leśnica a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie rezerwowe YHAKXS 1x240mm² długości 36’000 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy złączami kablowymi SN- dodatkowe kabel YHAKXS 1x240mm²  długości 1’440 mb, budowa dwóch złącz kablowych SN


- termin i miejsce wykonania: Wrocław 2009-2011r.
- wartość inwestycji: 1’700’000,00 zł brutto

Przebudowa ulicy Strzegomskiej (budowa oświetlenia oraz budowa linii kablowych SN i nN)

- zakres: budowa linii kablowej SN wzdłuż ulicy Strzegomskiej kablem typu YHAKXS 1x240mm² 4`950m, budowa linii kablowej nN o długości całkowitej 5`050m, budowa 93 słupów oświetleniowych, budowa 3 złącz kablowych, budowa 1 szafki oświetleniowej.


- termin realizacji: 14.08.2009r. do 30.04.2011 r.
- wartość inwestycji: 1 078 500,00zł

(*) pola wymagane